Kế hoạch năm học 2015-2016

Thứ tư - 09/12/2015 10:57
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TRƯỜNG SƠN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
      Số:   17/KH- TrMN                                                    Trường Sơn, ngày 28  tháng 9 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Trường MN Trường Sơn được xây dựng trong khu dân cư Thôn Ngõ Lối thuận tiện cho việc đi lại của phụ huynh và trẻ. Cấp ủy và chính quyền địa phương có nhiều quan tâm về chế độ chính sách cho giáo viên và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục – Đào Tạo và Đảng Ủy Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh và trường đã đạt trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, đoàn kết nhất trí cao, có tinh thần trách nhiệm và có hướng phấn đấu tốt, nhà trường có quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học
2. Khó khăn:
Địa phương là một xã ngoài đê nằm trong vùng thấp trũng nên hàng năm chịu ảnh hưởng không nhỏ đến cơ sở vật chất của nhà trường. Mặc dù được nhiều sự quan tâm của địa phương nhưng do địa bàn rộng, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn nên công tác huy động trẻ nhà trẻ ra lớp còn gặp nhiền trở ngại.
Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm, chăm lo cho con em mình và nhận thức về bậc học còn hạn chế, số cháu ít, kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng cơ sở vật chất trường học.
Căn cứ Kế hoạch số 1428/BC-SGDĐT ngày18/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non;
Căn cứ Kế hoạch số 1428/BC-SGDĐT ngày18/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non;
Căn cứ kế hoạch số 309/KH-PGD-MN ngày 16/9/2015  của phòng Giáo dục và Đào tạo giáo dục mầm non huyện Đức Thọ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
Năm học 2015 – 2016 Căn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường, trường Mầm Non Trường Sơn đề ra phương hướng nhiệm vụ của như sau:
II. NHIỆM VỤ CHUNG
Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng trường trọng điểm trong giáo dục mầm non (GDMN); củng cố vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TE5T); xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện; đổi mới công tác quản lý, đổi mới việc thực hiện chăm sóc giáo dục (CSGD) trẻ theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi, tổ chức chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp và khả năng của trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi; tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (TBĐDĐC) tại các trường mầm non MN; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) MN, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới Phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDMN. Tăng cường CSVC trường lớp, đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
CSGD trẻ trong cơ sở GDMN; tăng cường biện pháp quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn kiến thức và phương pháp CSGD trẻ tại gia đình, cộng đồng.
 III.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
* Chỉ tiêu:
100%  CBGV đăng ký hưởng ứng và  thực hiện các cuộc vân động các phong trào thi đua bằng việc làm thiết thực có hiệu quả.
- 100% các nhóm lớp có góc thiên nhiên, góc tuyên truyền
* Biện Pháp:
+  Việc thực hiện các cuộc vận động:
- Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong GDMN
- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra nhiều giải pháp đổi mới toàn diện trong giáo dục MN
+ Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Phối hợp với Chi đoàn, công đoàn trong nhà trường chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào, treo khẩu hiệu tuyên truyền trong nhóm, trong nhà trường, huy động sự đóng góp của xã hội, của gia đình nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; Xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trẻ; tăng cường giáo dục trẻ kỷ năng tự phục vụ , nền nếp thói quen vệ sinh tốt; tự tin mạnh dạn trong giao tiếp với người thân, lễ phép; tích cực trong các HĐ vui chơi, học tập
- Nhà trường  xây dựng biểu mẫu đăng ký cụ thể cho CBGV.VC ở từng cuộc vận động từ đầu năm học .
- Tiếp tục duy trì các HĐ xây dựng môi trường xanh, sạch , đẹp an toàn; sưu tầm các trò chơi dân gian, bài dân ca, câu đố, hò, vè.. đưa vào hoạt động vui chơi của trẻ; đảm bảo nhà vệ sinh các nhóm luôn sạch, khô ráo, không mùi, an toàn.
- Xây dựng các điển hình tiên tiến, nêu gương cá nhân có nhiều nỗ lực vượt khó, nhiều đóng góp cho các phong trào để tuyên truyền, biểu dương kịp thời.
2. Quy mô phát triển GDMN và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
2.1 Phát triển qui mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non:
- Hoàn thành vững chắc các chỉ tiêu của Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2015-2020)
- Tập trung huy động trẻ đến trường, lớp: huy động 100% đối với trẻ mẫu giáo và 40 % trở lên đối với trẻ nhà trẻ.
2.2  Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi:
*  ChØ tiªu
- Củng cố vững chắc PCGDMNTE5T
- Bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị, đồ chơi lớp mầm non năm tuổi;
- Huy động 100% trẻ em ra lớp và được ăn bán trú tại trường
- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ : đạt từ 98% trở lên;
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 6%.
* Biện pháp:
- Tập trung tăng cường CSVC, trang thiết bị cho lớp 5 tuổi nhằm đảm bảo vững chắc điều kiện về CSVC cho công tác phổ cập;
- Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đặc biệt trẻ nhà trẻ; tăng cường các biện pháp tăng tỷ lệ huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường; đảm bảo chế độ ăn trưa và các chế độ khác cho trẻ theo quy định, đặc biệt là trẻ 5 tuổi có giải pháp để vận động trẻ đi học chuyên cần, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi và trẻ ở độ tuổi dưới 5 tuổi.
- Phân công giáo viên có năng lực phụ trách lớp 5 tuổi, nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định.
- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện PCGDMNTE5T và sử dụng phần mềm thống kê số liệu phổ cập trực tuyến theo quy định.
3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc  giáo dục trẻ
3.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ:
* Chỉ tiêu:
- Nhà trẻ:            Số trẻ  điều tra:                                162 cháu
                             Trong đó cháu 2 tuổi:                      98 cháu
                                             cháu 1 tuổi:                       51cháu
                                            cháu d­ưới một  tuổi:       13cháu
Huy động trẻ vào nhà trẻ từ 60 - 65 cháu  đạtt tỷ  lệ 37%-40%
- Mẫu giáo:           Số trẻ  điều tra                          278 cháu
                               Trong đó cháu 3 tuổi:              114 cháu
                                               Cháu 4 tuổi:              98 cháu
                                               Cháu 5 tuổi:              66 cháu
Huy động vào MG cháu 3 tuổi: 108/114 cháu
                                      4 tuổi:   98/98  cháu
                                      5 tuổi: 66/66 cháu (2học Liên Minh, 4học Tùng Ảnh, 1Đức Thịnh)
Tổng số trẻ huy động 286 cháu đạt tỷ lệ  100%
- 100% trẻ đến tr­ường đều được ăn bán trú.
- 100%  các cháu đến trường đều được chăm sóc nuôi dưỡng theo đúng lịch sinh hoạt, đảm bảo thời gian ăn, thức, ngủ;
- 100% trẻ được ăn theo chế độ 1 bữa chính, 1 bữa phụ với chỉ tiêu 14.000/ngày
- 100% Đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe đạt yêu cầu cần đạt cuối giai đoạn. Giảm tỉ lệ SDD xuống dưới 6%  
* Biện Pháp:
- Hợp đồng cô nuôi dưỡng theo công văn 887 và tăng cường công tác VSATTP trong nhà trường, đảm bảo thực hiện theo qui trình chế biến một chiều, 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm, tổ chức cho 100% GV khám sức khỏe định kỳ, và được bồi dưỡng kiến thức về VSATTP hàng năm. Nhà bếp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sức khỏe
- Vân động phụ huynh đóng góp tiền ăn cho trẻ đạt nhu cầu đề nghị 14.000/ngày. Thức ăn của trẻ được chế biến theo thực đơn, có tỉ lệ các chất dinh dưỡng cân đối giữa các chất theo quy định. Đảm bảo các yêu cầu về VSATTP, hợp đồng cung cấp thực phẩm theo quy định, hàng ngày cử CBGV theo dõi kiểm tra, ghi chép cập nhật, lưu mẫu thức ăn trong 24g
- Cho trẻ ăn theo đúng chế độ, đủ nhu cầu. Có chế độ riêng cho những trẻ SDD, sau khi bị ốm vào hoặc những trẻ có tiềm sử bị dị ứng với thức ăn. Phân GV chuyên trách chăm sóc các cháu SDD. Hàng tháng tổ chức cân đo vẽ biểu đồ theo dõi, kịp thời trao đổi với phụ huynh có biện pháp kết hợp bồi dưỡng trẻ có nguy cơ SDD, thừa cân, thiếu chiều cao
- Phối hợp  ngành y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cô, cháu hàng năm, uống thuôc tẩy giun, tiêm chủng vắc xin sởi - Rubella, uống sabin, vitamin…các vấn đề sơ cấp cứu kịp thời khi có bệnh tật xảy ra. Vệ sinh khử trùng đồ dùng đồ chơi, diệt ruồi muỗi, tranh ảnh.. truyên truyền…
- Nghiêm túc thực hiện chế độ vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh cô, vệ sinh phòng nhóm và vệ sinh môi trường. Nhất là đảm bảo thường xuyên rửa tay cho trẻ, cô bằng xà phòng. Nghiêm túc thực hiện chế độ cách ly, đề phòng các bệnh lây nhiễm thường gặp đối với trẻ như bệnh: đau mắt, sởi, quai bị, thủy đậu, Cúm A- H1N1, Đặc biệt dịch tay chân miệng hiện đang lây lan rộng. Thực hiện phòng chống HIV/AIDS trong đội ngũ CBGV và các HĐ chăm sóc GD trẻ theo luật phòng chống HIV/AIDS
- Tăng cường các biện pháp phòng tránh một số tai nạn thường gặp cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất. Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường MN, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải.
- Tiếp tục lồng  ghép nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai vào các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2013/TTLT- BGDĐT- BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN.
3.2. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non:
* Chỉ tiêu:
- 100% nhóm, lớp nâng cao chất lượng việc thực hiện Chương trình GDMN.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 80% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; 85%  trở lên trẻ phát triển đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 80%  trở lên trẻ khuyết tật học hoà nhập, được đánh giá có tiến bộ
- Tỷ lệ cháu đạt bé khỏe bé ngoan 95 - 98%.
-  Khảo sạt trẻ cuối năm đạt  85-90 % khá giỏi, 10 - 15% trung bình
- Lập kế họach bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
*Biện pháp:
- Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện đối mới hoạt động CSGD trẻ. Tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi; tổ chức chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp và khả năng của trẻ; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng hình thành phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tổ chức "triển lãm tranh của trẻ" tại cơ sở giáo dục mầm non; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường MN”. Giáo viên chủ động trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục; mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển độ tuổi, kế hoạch phát triển các chủ đề được xây dựng theo tính chất mở, không áp đặt, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của độ tuổi, phù hợp với trường, lớp, điều kiện tự nhiên, các sự kiện của địa phương.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chủ động linh hoạt về tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật.
- Tiếp tục triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ MN tới phụ huynh và cộng đồng; chỉ đạo GD xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chuyên đề. Tiếp thu và triển khai tập huấn cho CBQL và GV để tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường; 
- Chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và ngoài trời  tại các lớp theo các chủ đề và  lĩnh vực phát triển. Tiếp tục tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường giáo dục mang tính chất mở, kích thích trẻ khám phá và hoạt động trải nghiệm. Tổ chức trưng bày đồ dùng đồ chơi cấp trường, cấp huyện.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng việc tích hợp các nội dung giáo dục  an toàn giáo thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ  tài nguyên biển và hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiện tai vào chương trình GDMN. Đưa đồng dao, ca dao, tục ngữ, các trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động nhằm phát triển vận động của trẻ.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông tư 23/BGDĐT về Quy định bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Chỉ đạo thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi (PTTENT) tại lớp 5 tuổi có hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục không dạy trẻ tập tô, tập viết chữ.
3.3 ng dụng công nghệ thông tin trong trường MN:
* Yêu cầu:
- Triển khai và thực hiện tốt quyết định số 698/QĐTTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN
*  Biện pháp:
- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị CNTT, đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đội ngũ, nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Phấn đấu có 90%-100% CBQL và giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Không để hiện tượng cóp pi giáo án trong nhà trường
- Kịp thời cập nhật thông tin về nuôi dạy trẻ qua hệ thống truy cập Internet của Bộ GD, Sở GDĐT, PhòngGDĐT…
4. Thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng CSVC và trường chuẩn quốc gia.
*  Yêu cầu:
- Đảm bảo đạt yêu cầu cho việc phục vụ nuôi dạy trẻ, và đáp ứng việc thực hiện chương trình GDMN.
- Tăng cường bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 5 tuổi.
- Duy trì và bổ sung CSVC trường đạt chuẩn quốc gia
*  Biện pháp:
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề “Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời”.
- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 2286 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án quy hoạch trường mầm non và phổ thông đến năm 2020;
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo đủ phòng học, công trình vệ sinh cho trẻ và CBGV, nguồn nước sạch, bếp ăn đạt chuẩn.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu, phương tiện cho các nhóm lớp, ưu tiên đối với lớp mẫu giáo 5 tuổi và nhóm trẻ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng tài liệu tham khảo trong các cơ sở GDMN theo quy định tại công văn số 3441/BGDĐT- GDMN ngày 23/5/2013 của Bộ GDĐT về việc quản lý, sử dụng tài liệu tham khảo trong các cơ sở GDMN. Tiến hành rà soát bổ sung thiết bị đồ dung đồ chơi theo quy định.
- Rà soát cơ sở vật chất của đơn vị theo Thông tư số 02/TT-BGDĐT ngày 08/2/2014 về quy chế công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia, Xây dựng kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp bổ sung CSVC đảm bảo vững chắc trường đạt Chuẩn theo Công văn số 405/SGDĐT-GDMN ngày 07/4/2014 về quy hoạch và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo viên, nhân viên mầm non
- Tổng số: 29 CBGV và nhân viên.
- Trong đó: + Đại học:     16 cô.
                  +Cao đẳng:   11 cô.
                  + Trung cấp: 2 cô.
*  Chỉ tiêu:
- CSTĐ cấp Tỉnh 1, cấp cơ sở: 4 Cô
- Lao động tiên tiến:                20 cô
- Phấn đấu 1 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 6 Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 14 giáo viên giỏi trường
- 100% CB, giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
-100% GV thực hiện tốt đổi mới nội dung phương pháp giáo dục. Giờ dạy tốt 50%, Giờ dạy khá và trung bình 50%
- 100%GV soạn bài đạt từ TB trở lên. Trong đó bài tốt đạt 70%, bài khá đạt 30%, 100% hồ sơ đạt từ TB trở lên. Hồ sơ tốt đạt 65%,khá đạt 35%
* Biện pháp:
- Bồi dưỡng đội ngũ GV có đủ năng lực thực hiện chương trình MN  hiện hành, trên cơ sở thực hiện thống nhất biểu mẫu, nội  dung đánh giá giáo viên hàng tháng. Nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, Tổ chức triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN cho đội ngũ GV
- Ph©n c«ng bè trÝ gi¸o viªn cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm, uy tÝn d¹y líp 5 tuæi. gi¸o viªn cÇn chñ ®éng, t×m tßi, s¸ng t¹o trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng, ®¶m b¶o môc tiªu vÒ chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN và phổ cập GDMNTE5T.
- Tạo mọi điều kiện, khuyến khích GV tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu câu nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Tích cực làm tham mưu cho UBND xã, Phòng GD&Đt  thực chế độ chính sách cho nhân viên ngoài biên chế đảm bảo mức lương tối thiểu 1.86x1.150.000
- Đẩy mạnh úng dụng CNTT trong  công tác quản lý điều hành công tác. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ , đột xuất kịp thời, có chất lượng. Mở rộng kết nối Internet, khai thác thông tin trên mạng, hệ thống  email để trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính, thống nhất các biểu mẫu từ đầu năm học.
- Phối hợp với đoàn thể công đoàn, chi đoàn vận động, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể nhà trường. Giúp cán bộ giaó viên có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác, Có ý thức tổ chức, sống, làm việc, học tập theo pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, có sự hợp tác tương trợ tin yêu lẫn nhau, tạo được niềm tin trong phụ huynh. Xây dựng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN (Quyết định số 02//2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GDĐT), đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trường trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GDĐT) và đánh giá đội ngũ phó hiệu trưởng trường mầm non (Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GDĐT. Tiếp tục tham mưu để CBQL, GV đủ điều kiện được bồi dưỡng lý luận chính trị, Quản lý Nhà nước, quản lý giáo dục theo quy định.
- Tăng cường giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiêm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các lớp và trường mầm non trong và ngoài huyện
- Tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để  tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp Tỉnh năm 2015 -2016, thực hiện bồi dưỡng chuyên môn Cho CBQL và GVMN theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012). Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc lồng ghép các mô đun ưu tiên vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên để đến năm 2016, 100% CBQL,GVMN được tham gia tập huấn 10 mô đun ưu tiên theo quy định.
- Tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phục vụ được tự học tự bồi dưỡng để nâng cao về trình độ và năng lực thực tế về chuyên môn, hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đảm bảo chất lượng đúng quy định hiện hành.
- Tổ chức thi cô nuôi giỏi vào tháng 10/2015. Trưng bày đồ chơi phát triển vận động  1/2016
6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, các văn bản nhà nước chỉ đạo có liên quan đến giáo dục MN. Các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GDMN của Bô GDĐT.
- Tiếp tục tham mưu với địa phương xây hàng rào khép kín khuôn viên sau khi mở rộng diện tích nhà trường. Tham mưu nguồn hỗ trợ của Huyện với số tiền 150 triệu để bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trường chuẩn Quốc gia như hệ thống loa máy, máy chiếu, đồ dùng bếp ăn, thiết bị văn phòng...làm sân khấu ngoài trời...
- Thực hiện tốt quản lý, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường theo Công văn số 1437/SGDĐT-GDMN ngày 24/8/2015 về quản lí đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, TLTK và việc huy động các khoản thu trong các cơ sở GDMN năm học 2015-2016 và Công văn số 1469/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2015 về thu các khoản trong trường học của Sở GD&ĐT.
- Thực hiện việc quản lý ngân sách tốt, việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách, thực hiện nghiêm công văn hướng dẫn liên nghành số 1702/HDLN-SGDĐT-STC của Sở GDĐT và Sở Tài chính. Thực hiện tốt các Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ, NQ 20, NQ 46 của HĐND tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh, Thông tư 09 về chế độ hỗ trợ cho trẻ mầm non 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi theo quy định.
- Niêm yết tất cả các khoản thu, các khoản vận động để cho phụ huynh biết bàn bạc thống nhất thu – chi..Chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, báo cáo quyết toán, hoạch toán đúng, đủ các loại chứng từ theo qui định.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL nhằm nâng cao công tác quản lý tại nhà trường. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Tổ chuyên môn ở đơn vị.
- Xây dựng tiêu chuẩn thi đua cho từng bộ phận, cá nhân có xét đánh giá, xếp loại hàng tháng. Có phát động các đợt thi đua ngắn, dài hạn, có tổ chức sơ, tổng kết.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra toàn diện, công tác phổ cập GDMNTE5T. Kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các cuộc vận động, phong trào thi đua; kiểm tra thực hiện công tác y tế trường học, chú trọng đến các điều kiện đảm bảo và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.
- Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng  giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, các loại báo cáo gửi về Phòng năm học 2015-2016
7. Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng GDMN, Tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện công tác tự đánh giá ở trường mầm non và hoàn thành tự đánh giá.
8. Công tác tuyên truyền; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non
*  Chỉ tiêu:
- 100% phụ huynh tham gia, biết về các kiên thức chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% phụ huynh nhất trí ủng hộ các khoản thu của hội cha mẹ trẻ và nhà trường đề ra.
*  Biện Pháp:
- Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền tới các bậc cha mẹ trẻ thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.
- Tổ chức thực hiện các bảng tin tuyên truyền ở từng nhóm lớp và cả trường. Kết hợp y tế địa phương, Ban ĐDCM các cháu tuyên truyền chăm sóc nuôi dạy trẻ .
- Có kế hoạch đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ của ngành học và điều kiện thực hiện ở các địa phương. Phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu PCGDMNTE5T và phát triển GDMN của địa phương.
IV. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
- 100% CB,GV, NV ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua
- Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ 40%,  trẻ mẫu giáo 100%; tỷ lệ trẻ được ăn bán trú trên 100%; 100% trẻ được học chương trình GDMN của BGD&ĐT ban hành.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 80% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; 85%  trở lên trẻ phát triển đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 80%  trở lên trẻ khuyết tật học hoà nhập, được đánh giá có tiến bộ;
- 100% trẻ mầm non được khám sức khoẻ định kỳ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất;
- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi cuối năm 6%
- Chế độ ăn hàng ngày của trẻ 14000/ngày
- Chế độ nhân viên  y tế, kế toán, cô nuôi đảm bảo mức lương 1,86
- Lớp mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo phòng học đạt chuẩn, đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- Đảm bảo 100% CBQL và 90% giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục. 100% cán bộ quản lý và giáo viên mầm non được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ GDĐT;
-  Thực hiện quy hoạch có vườn trường  ”Xanh - sạch - đẹp”. Tiếp tục tham mưu với địa phương đưa nguồn hỗ trợ của Huyện với số tiền 150 triệu để trả nợ và bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trường chuẩn Quốc gia như hệ thống loa máy, mái che kiên cố, thiết bị văn phòng...làm hàng rào...
- 100% CBQL, GV  thực hiện nghiêm túc chương trình nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ GDMN ;
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên  theo kế hoạch năm học;
-  Tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn PCGDMNTE5T vững chắc.
- Tổ chức thi "Triển lãm tranh của trẻ" và tham gia cuộc thi Phòng GD&ĐT tổ chức
      - Bồi dưỡng, tổ chức tốt các hội thi trong năm học: Thi Giáo viên giỏi tỉnh, thi cô nuôi giỏi.
- Chỉ tiêu phấn đấu
+ Trường đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
+ Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc
+ Công đoàn vững mạnh tiêu biểu
+ 1 GV dạy giỏi cấp Tỉnh
+ 4 CSTĐ
+ 6 Giáo viên được bảo lưu dạy giỏi cấp Huyện, 11 giáo viên giỏi trường
+ 25 lao động tiên tiến
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường mầm non Trường Sơn trong quá trình thực hiện có những điều chỉnh cho phù hợp với nhiện vụ ./.
 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                             Trần Thị Hồng Oanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay487
  • Tháng hiện tại7,174
  • Tổng lượt truy cập560,376
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây