Sáng kiến kinh nghiệm

Thứ sáu - 22/01/2016 10:41
Một số kinh nghiệm  xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận:
Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia  là mục tiêu quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục, đồng thời là yêu cầu phát triển mới của đất nước, của địa phương. Yêu cầu đó phải được quán triệt cả về nhận thức và hành động từ cấp ủy Đảng, chính quyền, đến các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân ở địa phương; phải đặt dưới sự lãnh đạo sâu sắc của Đảng.
Trong chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm để tập trung, tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp. Trong thực hiện phải gắn chặt mục tiêu phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục và các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; phải chú trọng số lượng và chất lượng trong đó chất lượng là quan trọng.
Việc đầu tư xây dựng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với đề án xây dựng nông thôn mới. Hệ thống nhà trường phải được phân bổ hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, phù hợp với phân bố dân cư lâu dài, vừa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Cơ sở thực tiễn
Chuẩn quốc gia về trường học được xem là thước đo đánh giá hình thức hoạt động và hiệu quả đạt được của các loại hình trường, trên cơ sở đó để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20  tháng12 năm 2011của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh “về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo”

Về giáo dục Mầm non: Phấn đấu đến năm 2015, có 75% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, 80% trẻ em dưới 6 tuổi được chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích hợp, 35% trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ, 97% trẻ 3 đến dưới 6 tuổi được học mẫu giáo (trong đó, 100% trẻ 5 đến dưới 6 tuổi được học mẫu giáo và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các cháu vào lớp 1); đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2013 và củng cố vững chắc vào năm 2015; hạ tỷ lệ bình quân trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 7%. 

Đây là chỉ tiêu mang tính đột phá đối với sự nghiệp giáo dục. Bởi vì, để nâng cao chất lượng giáo dục, để giáo dục phát triển, không có giải pháp nào khác là xây dựng trường theo hướng đạt chuẩn Quốc gia. Bên cạnh, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cũng là một tiêu chí quan trọng trong đề án xây dựng nông thôn mới hiện nay. Với kinh nghiệm bản thân trong việc xây dựng trườngđạt chuẩn Quốc gia thời gian qua cho thấy, xây dựng được một trường đạt chuẩn Quốc gia là một quá trình chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp cùng với sự hỗ trợ tích cực của xã hội, bên cạnh là vai trò nòng cốt là ngành giáo dục. Tỷ lệ 75% trường đạt chuẩn Quốc gia  đến năm 2015 thật sự là một thách thức, nếu không có biện pháp, giải pháp tốt thì khó có khả năng đạt được.

Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với các cấp quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia  thời gian tới, tôi chọn chủ đề sáng kiến kinh nghiệm về “Một số kinh nghiệm  xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia” với nội dung trình bày dưới đây, mong được góp một phần nhỏ cho nhiệm vụ chung của địa phương.

3.  Mục đích nghiên cứu:

Xác định những biện pháp cần thiết để làm tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến từng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các cháu. Để đạt được mục đích đã đề tài này phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1. Tìm hiểu thực trạng thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở trường  mầm non trong trường những năm gần đây.

3.2. Phát hiện các nguyên nhân dẫn đến thành công, thất bại.

3.3. đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong giai đoạn hiện nay.

4. Thời gian nghiên cứu: Từ năm học 2013-2014 và 2014-2015

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài: Dựa vào quan điểm hệ thống cấu trúc thực hiện đề tài này tôi sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu sau:

5.1. Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm chủ yếu dùng để khảo sát thực trạng tìm ra nguyên nhân và đúc kết các biện pháp thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trường mầm non những năm gần đây.

5.2. Phương pháp điều tra tìm hiểu chủ yếu để khẳng định sự nhận thức về thực trạng và nguyên nhân để khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp thực hiện.

5.3. Phương pháp phân tích tổng hợp chủ yếu dùng để xác định vấn đề xây dựng khái niệm, xác định cơ sở lý luận của đề tài.

II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Thực trạng:

1.1. Thuận lợi

Từ lúc trường được thành lập đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ phía phòng GD&ĐT đặc biệt là bộ phận chuyên môn, sự ủng hộ của các cấp Ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trên địa bàn trường đóng chân cả vật chất lẫn tinh thần, đưa ra những giải pháp, chiến lược giúp nhà trường từng bước tháo gỡ những khó khăn. Quyết tâm đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 vào giữa năm 2014.
Được sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là sự đồng tình hỗ trợ của phụ huynh học sinh đến nay nhà trường đã có đủ phòng học cho trẻ học tập và vui chơi. Mua sắm được tương đối các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phần nào đã đáp ứng được việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non hiện nay.
Môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp và an toàn. Các cháu đến trường được học theo chương trình đúng độ tuổi, được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non của Vụ Giáo dục mầm non.
Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn 100% và hiện có 3 giáo viên đang theo học các lớp đại học sư phạm mầm non hệ tại chức và từ xa.
1.2. Khó khăn:
Năm học 2013-2014, cơ sở vật chất của trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, xong còn thiếu các phòng chức năng và một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy đặc biệt là các trang thiết bị hiện đại ( máy tính, máy chiếu, máy phô tô, các thiết bị nghe nhìn....)
Hàng năm giáo viên trong trường thuyên chuyển nhiều. Số giáo viên mới về trường còn một số chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp “ lấy học sinh làm trung tâm”, còn lúng túng trong việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non mới vào thực tế giảng dạy. Nội dung chương trình tuy đã chú ý phát triển toàn diện nhưng trong nội dung chưa gắn kết tính đồng bộ, tích hợp các môn học, các lĩnh vực vào bài dạy. Các môn học còn độc lập, tách rời mang nặng cung cấp kiến thức cho trẻ, chưa phát huy tính tích cực, chủ động ở trẻ, giáo viên chưa biết tạo môi trường để trẻ được học tập, tham quan khám phá ở mọi lúc mọi nơi. Phương pháp tổ chức các hoạt động chương trình còn dựa vào bài soạn mẫu chưa sáng tạo thực hiện, máy móc, cứng nhắc.
Kinh nghiệm trong công tác quản lý của ban giám hiệu còn hạn chế, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn còn chung chung, chưa khoa học, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa đa dạng, chưa sâu, các tiết dạy mẫu còn hạn chế. Vì vậy, kết quả trên cô và trẻ đạt chưa cao nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của nhà trường.
Việc quan tâm chăm sóc con em của một số phụ huynh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày càng cao hiện nay. Nhu cầu về kinh tế, mưu sinh được quan tâm nhiều hơn nhu cầu học tập. Phụ huynh học sinh chưa nắm rõ quan điểm giáo dục hiện nay, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ ràng, chưa thống nhất với nhà trường.
Hiện tại số giáo viên trẻ mới được bổ sung thay thế trong 3 năm trở lại đây là điều kiện để hoạt động các phong trào nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Việc giáo dục đội ngũ trẻ trở thành những tấm gương sư phạm mẫu mực đặt ra cho lãnh đạo nhà trường còn nặng nề và cần thiết. Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị theo hướng đi của riêng mình nhằm giúp đơn vị đạt được mục tiêu đã đưa ra.
2. Một số biện pháp thực hiện:
Kinh nghiệm cho thấy ở trường nào mà hiệu trưởng, hội đồng tư vấn nhà trường, Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia; lãnh đạo, cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương và cha mẹ học sinh... có nhận thức đúng, thực sự quan tâm, đầu tư công sức, chỉ đạo sát sao thì hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt hiệu quả cao hơn và về đích sớm hơn. Chính vì vậy, trong triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của đơn vị, bản thân tôi đã tiến hành thực hiện các biện pháp sau:
2.1. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, hiệu trưởng là thành viên trong Hội đồng giáo dục và Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia của địa phương, là cán bộ quản lí trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; vì là người trực tiếp với thực tế nhà trường, nên trong lĩnh vực giáo dục về xây dựng trường chuẩn quốc gia, không ai hiểu và nắm rõ hơn nội dung xây dựng trường chuẩn của đơn vị mình như hiệu trưởng. Cho nên, hiệu trưởng trong thực thi nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, phải luôn xem mình như là một cán bộ giúp việc của lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; phải có ý kiến, đề xuất để lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào taọ quyết định các vấn đề xây dựng trường chuẩn ngoài chức năng nhiệm vụ của mình.
Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, bản thân tôi đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành Quyết định thành lập Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia; tham mưu cho địa phương tổ chức Đại hội Giáo dục xã; ban hành Nghị quyết về Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2010 - 2015. Ngoài ra, còn tham mưu cho địa phương về khuôn viên nhà trường.
Nhờ tham mưu tích cực, mối quan hệ giữa địa phương và nhà trường ngày càng khăng khít hơn; việc đầu tư CSVC ngày càng được quan tâm hơn; trong đó, địa phương đã đầu tư trên 300 triệu đồng.
Ngoài việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương, bản thân tôi còn tích cực tham mưu cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất: trang thiết bị, bàn ghế, tủ văn phòng...
Ngoài ra, để đảm bảo tỉ lệ 2 giáo viên/lớp bán trú, đầy đủ các nhân viên theo quy định, hiệu trưởng qua mỗi lần duyệt kế hoạch phát triển trường lớp đều tham mưu về tiêu chí số lượng cán bộ, nhân viên và tỷ lệ giáo viên hiện có của trường để lãnh đạo phòng xem xét chỉ đạo và điều động con người. Chính nhờ vậy mà số lượng cán bộ, nhân viên ngày càng được đồng bộ; tỷ lệ giáo viên luôn đạt 2 giáo viên /lớp bán trú và có đầy đủ các nhân viên theo qui định.
Tóm lại, trong triển khai xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, nhiệm vụ tham mưu của hiệu trưởng có vai trò quan trọng. Việc tham mưu càng tích cực sẽ giúp cho lãnh đạo địa phương và ngành có sự quan tâm hơn, chỉ đạo càng sát sao hơn và trường có điều kiện thuận lợi hơn trong xây dựng trường chuẩn.
2.2: Làm tốt công tác tuyên truyền  trong cộng đồng:
Như ta biết “Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”; chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không những là của những người làm công tác giáo dục mà nó còn là của các cấp Ủy đảng, các cấp chính quyền, của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.... Thế nhưng, nhiều hiệu trưởng chỉ mới dừng lại công tác tuyên truyền này trong nhà trường, thiếu sự tuyên truyền đến các tổ chức khác và nhân dân. Điều đó, dễ dẫn đến tính đồng thuận không cao giữa nhà trường và xã hội khi triển khai các biện pháp thực hiện chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Nhận thức điều này, trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, bản thân tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng trường chuẩn trong xã hội, thông qua các lần: đăng kí phát biểu tham luận trong Đại hội Đảng bộ, Đại hội giáo dục của địa phương; phát biểu trong các lần họp Hội đồng nhân dân, họp Đảng bộ, họp sơ tổng kết của UBND xã, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể cha mẹ học sinh đầu năm và cuối năm....
Kinh nghiệm cho thấy, trong tham luận hay phát biểu cần hạn chế kể lể dài dòng về công việc đã làm hay báo cáo thành tích suông, mà việc cần chính của nó là đi vào giải thích (vì sao phải là như vậy? đạt cái đó thì có lợi gì cho con em? hiện nay trường như thế nào? cần phải phấn đấu và đầu tư ra sao? đề xuất thực hiện (nếu có) về những vấn đề đã nêu. Có thế thì người nghe dễ hiểu hơn và đồng thuận trong thực hiện cao hơn.
Ví dụ: Vì sao phải xây dựng trường chuẩn quốc gia? Xây dựng trường chuẩn đem lại quyền lợi gì cho con em nhân dân? trường chuẩn quốc gia khác gì so với trường không chuẩn quốc gia?
Nhờ sự tuyên truyền đó, mà nhận thức trong lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cha mẹ học sinh về xây dựng trường chuẩn được tăng lên; việc tổ chức các biện pháp xây dựng trường được đồng thuận cao hơn so với trước. Phòng Giáo dục đã đầu tư 1 bộ đồ chơi ngoài trời 1 máy vi tính và 2 đàn organ để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.... Cha mẹ học sinh tiếp tục huy động để đầu tư nhiều hạn mục cơ sở vật chất như: Ti vi, đầu đĩa, bảng, nhà để xe, công trình vệ sinh, tường rào, tu sửa điện, quạt các phòng học...., nhiều cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, các Mạnh thường quân đã ủng hộ tiền, công và hiện vật trong xây dựng trường chuẩn.
2.3: Xây dựng nội quy, quy chế trường học :
Căn cứ vào pháp lệnh công chức, viên chức và điều lệ trường mầm non. Tôi xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường nhằm đề ra những quy định chung, nhiệm vụ cụ thể với từng chức danh các cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Quy định các chế độ và thời gian làm việc trong từng bộ phận. Tổ chức công khai các kỳ hội nghị cán bộ viên chức hàng năm để được thảo luận, thống nhất và đưa vào thực hiện.
2.4: Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường :
Bằng cách tham mưu với lãnh đạo các cấp chủ trương tổ chức kiện toàn lại đoàn thể: công đoàn, chi đoàn, ban đại diện cha mẹ học sinh. Bầu ra trưởng các ban ngành đoàn thể có khả năng bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, nhân dân từ đó hoạt động đoàn thể thuyết phục, lôi kéo đoàn viên, nhân dân tham gia hoạt động đúng mục đích, đúng kế hoạch đem lại hiệu quả cao trong phát triển giáo dục.
2.5: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên:
Tôi xác định đời sống tinh thần, vật chất của giáo viên được ổn định thì cá nhân mỗi người mới an tâm công tác. Vì thế tôi luôn dành thời gian quan tâm nắm bắt điều kiện hoàn cảnh từng cá nhân để phân công bố trí công việc phù hợp (giáo viên con nhỏ phân công lớp với giáo viên độc thân hoặc con đã lớn có sức khoẻ, năng lực) để giúp đỡ hỗ trợ nhau, khó khăn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thường quan tâm giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ phép và các chế độ khác đầy đủ kịp thời. Đặc biệt thường xuyên động viên, khen thưởng những nhân tố tích cực cũng như tổ chức thăm hỏi động viên đúng lúc những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn từ đó đã phát huy sức mạnh của khối đoàn kết tập thể.
2.6: Công tác nâng cao, chất lượng chăm sóc-giáo dục :
Xác định việc chăm sóc trẻ ở lứa tuổi mầm non là một giai đoạn có những đặc điểm tâm sinh lý riêng rất phức tạp. Trách nhiệm ở trường mầm non có nhiệm vụ phối hợp cùng gia đình chăm sóc giáo dục trẻ làm cho trẻ tăng trưởng thể lực đi đôi với phát triển trí tuệ.
Về công tác nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng chúng tôi đã xây dựng thực đơn, khẩu  phần ăn hợp lý, thay đổi thực phẩm theo hàng ngày, thay đổi cách chế biến theo tuần, thay đổi thực đơn theo mùa, cân đối cung cấp đủ lượng dinh dưỡng của 4 nhóm thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Lựa chọn những loại thực phẩm có sẵn ở địa phương như: cua, trứng, hến, đậu, cá … vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng. Tuyên truyền cho phụ huynh biết cách phối hợp chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, thường xuyên kiểm tra ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, việc làm chưa tốt của giáo viên, nhân viên.
Yếu tố thứ hai là công tác vệ sinh: bao gồm vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng lớp, nhà bếp, đặc biệt là vệ sinh cá nhân. Bằng cách tổ chức thực hành chuyên đề vệ sinh cho cô và trẻ, tham gia tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành y tế. Thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác vệ sinh của trẻ, nhóm lớp, nhà bếp để ngăn chặn được dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trong nhà trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ.
Ngoài ra nhà trường quản lý tiền ăn của trẻ qua sổ ăn quản lý ngày ăn thông qua giáo viên chủ nhiệm cùng kế toán, quản lý thực phẩm khẩu phần ăn có sự phối hợp của nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và trưởng các đoàn thể kiểm tra giám sát bất kỳ không báo trước, nhờ có sự phối hợp chăm sóc đồng bộ sức khoẻ của trẻ tăng trưởng tốt, thu hút đông đảo trẻ ra lớp ăn bán trú.
Về nâng cao chất lượng giáo dục: Trường học là một tổ chức học tập không chỉ đối với học sinh mà cả đối với người quản lý và giáo viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn nhà trường Tôi thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua: thi giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, thi chọn giáo án mẫu, thi trang trí lớp cũng như các hội thi có sự kết hợp cả 3 đối tượng cho cô, trẻ và cùng các phụ huynh.
Tôi luôn khai thác tận dụng đúng lúc những giáo viên có năng lực bằng cách giao nhiệm vụ tạo cơ hội cho họ thể hiện, biết động viên khích lệ kịp thời (nêu gương, khen thưởng) để họ sẵn sàng bộc lộ hết khả năng của từng cá nhân vào công việc của tập thể. Ngược lại cũng cần giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên hạn chế năng lực như giao nhiệm vụ đồng thời phân công giáo viên có năng lực kèm cặp giúp đỡ 
Luôn tạo điều kiện để cán bộ giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ: học cao đẳng đại học, học tin học, ngoại ngữ. Để việc tự học phát triển rộng rãi trong nhà trường bản thân hiệu trưởng là người gương mẫu thực hiện trước khuyến khích mọi người tham gia.
2.7: Công tác xây dựng cơ sở vật chất :
Bằng sự kiên trì, tận tâm trong công tác tham mưu nên được lãnh đạo chính quyền các cấp đầu tư thoả đáng, cùng lúc tranh thủ được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, kêu gọi đựơc sự đồng tình ủng hộ của các ban ngành. Cơ sở vật chất của nhà trường đã thay đổi khang trang sạch đẹp đầy đủ các phòng chức năng, phòng hiệu bộ, phòng học cho trẻ đủ diện tích theo quy định.
2.8: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục :
Nhận thức được xã hội hoá giáo dục có tầm quan trọng thiết thực trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Muốn nhà trường phát triển cần có sự đóng góp, tác động từ nhiều phía đó là nhà trường, gia đình, và xã hội hay nói cách khác là lôi kéo gia đình và xã hội tham gia góp phần vào việc nuôi dạy các cháu ngày một tốt hơn.
Đối với gia đình: nhà trường phân công cán bộ giáo viên phối hợp cùng thôn trưởng đến từng hộ gia đình, điều tra trẻ trong độ tuổi kết hợp tuyên truyền vận động gia đình cho trẻ đến trường. Vào năm học trong các cuộc họp phụ huynh nhà trường và giáo viên tổ chức tuyên truyền giúp cha mẹ hiểu được những kiến thức sơ đẳng để phối hợp cùng nhà trường chăm sóc giáo dục cháu. Cũng thông qua hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh, từng năm bầu ra ban ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình có năng lực vận động, tuyên truyền những thông tin cần thiết của nhà trường đến từng gia đình, đồng thời kêu gọi vận động phụ huynh đóng góp công sức và vật chất để hoàn thành kế hoạch xây dựng, phát triển nhà trường.
Đối với xã hội cụ thể là chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn. Tôi xác định công tác tham mưu thành công không phải chỉ cầm tờ trình đến cơ quan trình bày lý do, điều kiện cần là được, mà phải thường xuyên tìm các cơ hội nhân các ngày lễ, ngày hội của địa phương hay các đoàn thể hiệu trưởng cùng trưởng ban các đoàn thể đến tham dự, thăm hỏi chúc mừng có thể đề xuất cho trường tham gia vào một số công việc giao lưu văn nghệ, thể thao… ngược lại vào những ngày lễ ngày hội của trường Hiệu trưởng trực tiếp đưa giấy mời đến nhà gặp đích danh các vị lãnh đạo có uy tín của địa phương, ban ngành vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa bày tỏ sự có mặt của đại biểu rất quan trọng và cần thiết đối với nhà trường. Nhờ vậy các năm qua công tác tham mưu của nhà trường có hiệu quả cụ thể Đảng uỷ - HĐND- UBND xã đã đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển của địa phương những mục tiêu- biện pháp về việc xây dựng và phát triển trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó nhà trường cũng tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều đơn vị đã từng bước giải quyết được nhiều khó khăn cho nhà trường. Xã hội hóa giáo dục không chỉ là công việc của ngành giáo dục mà là sự nghiệp của toàn dân, của mọi tổ chức kinh tế, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. XHHGD không là một giải pháp ngắn hạn trong lúc ngân sách nhà nước dành cho giáo dục còn hạn hẹp mà là một giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược. XHHGD nhằm đến thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, nhằm làm cho không chỉ thế hệ trẻ mà là mọi người dân được hưởng các quyền lợi mà giáo dục đem đến; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi tổ chức chính trị - kinh tế - văn hoá xã hội phát huy cao nhất chức năng và trách nhiệm của mình đóng góp cho cho sự nghiệp giáo dục. 
Để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, ngoài việc nỗ lực của nhà trường, sự lãnh đạo của ngành chủ quản cấp trên, chủ trương xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng và phát triển nhà trường là yếu tố vô cùng quan trọng. Nó vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chất chiến lược lâu dài trong sự phát triển bền vững của nhà trường. Điều 12 Luật Giáo dục 2005 đã quy định rõ về xã hội hóa sự nghiệp giáo dục: “...Mọi tổ chức gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn”.
Trước đây, trong công tác xã hội hóa giáo dục nhằm xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhà trường chưa tập trung đúng mức, phần lớn chỉ mới chú trọng vào những đóng góp của cha mẹ học sinh.
Trong xây dựng trường chuẩn quốc gia, trong công tác xã hội hóa giáo dục, bản thân tôi đã tập trung vào các lực lượng xã hội với nhiều nhóm đối tượng khác nhau để huy động, gồm:
- Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp (lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường và cũng là lực lượng tạo cơ chế và tạo điều kiện cho việc XHHGD triển khai thuận lợi).
- Gia đình, cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh (lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường và cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh).
- Các cơ quan, ban ngành (nhất là các ngành có chức năng, có trách nhiệm đối với nhà trường như y tế, công an, Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu học sinh, Hội Cựu giáo chức,…).
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo khả năng liên kết trong việc huy động các nguồn lực vật chất.
- Bản thân ngành Giáo dục và Đào tạo cũng là một đối tượng để XHHGD.
- Các tổ chức cá nhân, đặc biệt là các “Mạnh thường quân”...
Để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã tổ chức khảo sát thực trạng 5 tiêu chuẩn của nhà trường theo 5 tiêu chuẩn của Quyết định 36/2008/-BGDĐT và Thông tư mới nhất Số: 02/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trên cơ sở thực trạng 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã lập đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổ chức Hội thảo thông qua trong Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và các ban ngành đoàn thể của xã để có chủ trương thống nhất và có biện pháp chỉ đạo thực hiện. Nhà trường tham mưu cho lãnh đạo địa phương có Quyết định thành lập Ban xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Về cơ cấu của Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia do một đồng chí lãnh đạo địa phương làm trưởng ban, phó ban thường trực là hiệu trưởng nhà trường, các thành viên khác đầy đủ các ban ngành, đoàn thể địa phương và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Ban xây dựng trường chuẩn quốc gia tiến hành họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo địa phương, phân công cụ thể cho từng thành viên trong Ban. Từ đó, chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được thông qua các thành viên trong Ban và từ các thành viên trong Ban đã thông tin đến không những trong cha mẹ học sinh mà cả trong cộng đồng, tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường và xã hội trong huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học và các hoạt động giáo dục khác.
Nhờ thực hiện tốt công tác XHHGD, kết quả năm học 2013 - 2014, nhà trường đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng
Ngoài ra, nhà trường đã kí cam kết trách nhiệm với các cơ quan, đoàn thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, công an, Trạm Y tế của xã trong việc đóng góp công  sức và phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đã phối với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp giáo dục học sinh, trang trí lớp học...
Kết quả trong giai đoạn xây dựng trường chuẩn quốc gia, các đoàn thể và cơ quan nói trên đã thực hiện tốt một số nội dung đã kí cam kết trách nhiệm, cụ thể:
Đoàn Thanh niên xã đã huy động 40 công tháo dỡ phòng học dột nát.
Hội Phụ nữ xã phối hợp với nhà trường huy động học sinh ra lớp, giúp đỡ học sinh nghèo; ngoài ra còn đóng góp công cùng với cha mẹ học sinh trồng cây xanh trên sân trường.
Công an xã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội.
Trạm Y tế xã phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh: tiêm phòng vắc xin, xổ giun, khám sức khỏe, tuyên truyền phòng ngừa các bệnh dịch (H5N1), bệnh Rubela, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi ban, bệnh mắt đỏ; tuyên truyền an toàn thực phẩm...
Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp với cha mẹ học sinh dán giấy đề can các phòng học, trang trí lớp học theo quy định chung của nhà trường...
3. Kết quả:
Sau khi rà soát một số tiêu chí trong 5 tiêu chuẩn của của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định 36/2008/-BGDĐT và Thông tư Số: 02/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tôi thấy nhà trường cần phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều mới hoàn thiện. Chính vì vậy, trong giai đoạn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nhận thức về chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng nhà trường đã huy động được nhiều nguồn lực cho việc đầu tư các hạng mục CSVC và các hoạt động giáo dục khác theo quy định. Trong đó:
- Cảnh quan sư phạm được cải tạo nâng cấp tạo nên một môi trường khang trang: “Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn”.
- Phòng chức năng được tiếp tục đầu tư các trang thiết bị và đầu tư 2 đàn organ, 4 máy vi tính, 1 bộ loa máy..., góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
- Khu nhà hiệu bộ được đầu tư tu sửa để có nơi làm việc của ban giám hiệu và nhân viên.
- Các trang thiết bị dạy học, được Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo đầu tư đúng mức, đảm bảo đúng danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, tạo điều kiện cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học.
- Các hạng mục CSVC như nhà xe giáo viên, công trình vệ sinh học sinh cũng được đâu tư xây dựng.
- Các thiết bị công nghệ như máy vi tính, máy in được đầu tư tương đối đầy đủ để nhà trường có điều kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.
- CSVC lớp học như bàn ghế, bảng, giá để đồ chơi, tủ đựng đồ dùng dạy học, ánh sáng, quạt trần, trang trí lớp học còn thiếu đều được đầu tư đảm bảo chuẩn....
Ngoài ra, công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, cha mẹ học sinh trong hoạt động giáo dục được kết hợp chặt chẽ. Công tác tham mưu của hiệu trưởng cho lãnh đạo địa phương được tích cực, nên nhà trường đã có được những cơ chế thông thoáng của địa phương cho việc đầu tư xây dựng trường chuẩn. Nhận thức của đội ngũ và các lực lượng xã hội trong xây dựng trường chuẩn ngày càng được nâng cao....
Ngày 12 tháng 06 năm 2014, sau hơn 2 năm phấn đấu, Trường Mầm non chúng tôi được vinh dự đón đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về thẩm định đánh giá 5 tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; kết quả qua kiểm tra được đoàn đánh giá cao và đề nghị UBND tỉnh công nhận Trường mầm non đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
Không phụ lòng lãnh đạo của các cấp, của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các Mạnh thường quân, cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân... đã bỏ công sức, tiền của đầu tư xây dựng nhà trường. Các tổ chức đoàn thể của trường luôn đạt kết quả tốt; Chi bộ được Huyện ủy Đức Thọ công nhận “Chi bộ trong sạch vững mạnh 3 năm liền”.
Hiện nhà trường có đầy đủ nhà hiệu bộ, 4 phòng học mới, bếp ăn một chiều, công trình vệ sinh khép kín, sân chơi có đủ đồ chơi đạt yêu cầu, sân trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, trẻ được hoạt động trong môi trường giáo dục lành mạnh, trường có chi bộ độc lập có 7 đảng viên. Khối đoàn thể trong nhà trường hoạt động tích cực có hiệu qủa hàng năm đạt vững mạnh được từ cấp xã đến cấp huyện khen.
Đội ngũ giáo viên có trình độ văn hoá 12/12 đạt 100%, 100% cán bộ giáo viên trình độ tay nghề đạt trên chuẩn, danh hiệu lao động tiên tiến đạt 92%; chiến sĩ thi đua 15,3%   tập thể trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
Số lượng trẻ đến trường tăng hàng năm từ 12 đến 14%, số lượng trẻ học bán trú đạt 100%, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm từ 7-10%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt  100%. Đặc biệt năm học này trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2014 – 2019 trong năm 2014.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự nỗ lực quyết tâm của ngành giáo dục, của cán bộ và giáo viên nhà trường cùng với sự đồng thuận của người dân, Trường đã được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; đây cũng là cơ sở tạo động lực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Để đạt được kết quả này, Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan ban ngành, đoàn thể về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Ngoài ra, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo  ngành và địa phương, chỉ đạo sát sao, đầu tư có trọng điểm và tạo ra nhiều cơ chế thông thoáng để trường vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng trường.
Không những thế, nhà trường còn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, qua đó huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng trường chuẩn. 
2. Kiến nghị:
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo ngoài việc đầu tư kinh phí cho các trường xây dựng chuẩn, còn phải quan tâm đến các trường đã đạt chuẩn có kinh phí tu sửa CSVC để giữ chuẩn.                                                           
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Qua hơn 2 năm nỗ lực trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia bản thân tôi rút ra được những kinh nghiệm như sau:
- Phải thực hiện nghiêm túc theo Thông tư Số: 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục-đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia .
- Người hiệu trưởng phải thể hiện khả năng lãnh đạo của mình bằng việc xây dựng kế hoạch có định hướng lâu dài, để đón đầu các bước phát triển nhà trường theo nhu cầu xã hội. Có phẩm chất và năng lực, thể hiện tính quyết đoán, có lòng bao dung, lối sống mẫu mực gần gũi quan tâm đến giáo viên, công nhân viên, học sinh, có mối quan hệ tốt với phụ huynh và nhân dân.
- Xây dựng được khối đoàn kết tập thể biết phát huy nội lực, có tinh thần tự giác thi đua, lao động, học tập vươn lên đạt mục đích phát triển giáo dục.
- Biết tận dụng sức mạnh nội lực, lôi kéo huy động sức mạnh ngoại lực cùng phối hợp chăm lo, đầu tư cho giáo dục.  
- Kế hoạch thực hiện phải chính xác, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, ước lượng được thời gian hoàn thành các tiêu chuẩn .
- Công tác tham mưu kịp thời, nội dung có trọng tâm, khi tham mưu các cấp, phải có giải pháp thực hiện mang tính khả thi cao.
- Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch, đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt.
- Hàng năm phải kiểm tra đánh giá để điều chỉnh kế hoạch.
- Chỉ đạo giáo viên phát huy cao tính chủ động sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học, tham gia nhiệt tình có trách nhiệm vào các hoạt động giáo dục học sinh sao cho thật sự là “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”;
Hy vọng rằng một số kinh nghiệm này sẽ các đồng nghiệp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt hiệu quả. Mong muốn nhận được những chia sẻ, trao đổi của các đồng nghiệp./.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay507
  • Tháng hiện tại7,194
  • Tổng lượt truy cập560,396
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây