Trường mầm non Trường Sơn tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường - Năm học 2018 - 2019

Thứ tư - 26/12/2018 09:09
Căn cứ kế hoạch số 372 / PGDĐT- GDMN ngày 21/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018 - 2019; Trường mầm non Trường Sơn tiến hành tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019.

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

1. Mục đích:

    - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới “ Dạy học lấy trẻ làm trung tâm”.

    - Góp phần triển khai các phong trào thi đua sôi nổi trong giảng dạy ở trường học. Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên trong công tác tự học và sáng tạo. Qua đó nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

   - Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá tinh thần phấn đấu, ý chí vươn lên, ý thức học, tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, là sự khẳng định trình độ chuyên môn của mỗi giáo viên. Đồng thời là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

    - Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá năng lực điều hành, năng lực quản lý và chỉ đạo, công tác bồi dưỡng chuyên môn của tổ trưởng và giáo viên;

     - Là một trong các tiêu chí xếp loại thi đua, xếp loại công chức hàng năm.

2. Yêu cầu của Hội thi:

     - Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục mầm non. Đồng thời qua hội thi chọn lọc những giáo viên có đủ năng lực tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

     - Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - HÌNH THỨC HỘI THI - HỘI GIẢNG

1. Đối tượng- Điều kiện tham gia Hội thi

a, Đối tượng tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Tất cả các giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp đối với tất cả các độ tuổi, có bằng chuẩn, được đánh giá xếp loại thi đua trong năm học trước từ loại Khá trở lên,  đều được tham dự Hội thi.

b, Điều kiện:

- Giáo viên tham gia dự thi phải có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN của năm học 2017 - 2018.

- Kể từ đầu năm học diễn ra Hội thi đến khi hội thi kết thúc, người dự thi không vi phạm quy chế chuyên môn, không vi phạm kỷ luật lao động.

2. Nội dung thi

 - Mỗi giáo viên dự Hội thi GVDG cấp trường thực hiện 2 nội dung sau:

*. Thi lý thuyết: Mỗi giáo viên tham gia một bài thi lý thuyết của mình do ban tổ chức ra đề thi.  Điểm tối đa cho phần thi lý thuyết là 10 điểm.

- Đề thi lý thuyết được áp dụng trong chương trình CSGD trẻ mầm non do BGD ban hành.

* Thi thực hành giảng dạy 1 hoạt động - Mỗi giáo viên tổ chức 01 hoạt động theo bắt thăm của ban tổ chức. Điểm tối đa cho phần thi thực hành là 10 điểm.

 - Đề tài vòng thi thực hành giảng dạy trên lớp được giới hạn trong chương trình: Cấp trường: tháng 12/2018;

3. Hình thức thi:

- Thi lý thuyết: Tổ chức thi tập trung.

-Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng;

- Sau khi thi lý thuyết, mỗi giáo viên dự thi được ban giám khảo dự 01 tiết thực hành.

- Kết quả của cuộc thi: Là điểm trung bình của 2 phần thi và xếp loại từ trên xuống.

4 Cách đánh giá nội dung thi:

 - Bài thi lý thuyết được BGK chấm thành 2 vòng, sau lấy điểm trung bình của 2 vòng.

- Bài thi giảng được BGK đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Phòng GD&ĐT quy định có đóng dấu treo của Trường MN Trường Sơn. Mỗi bài thi giảng có từ 3 giám khảo trở lên chấm độc lập.

- Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và CBQL để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết dạy.Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia hội thi.

5. Đánh giá kết quả thi :

*.Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Bài thi lý thuyết và thi giảng đạt loại giỏi.

- Giáo viên tham gia phải đạt yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự

thi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường và được cấp giấy chứng nhận của HĐCT và được lựa chọn tham dự hội thi GVG cấp Huyện.

*.Giáo viên đạt kết quả xuất sắc cần đạt các yêu cầu sau:

+ Có bài thhi lý thuyết và tiết dạy thực hành giảng dạy được xếp loại Giỏi, có số điểm cao tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối, cao nhất hội thi.

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI.

- Thi lý thuyết: Tổ chức thi tập trung 1 buổi vào sáng ngày 15/12/2018

- Thi thực hành giảng

- Địa điểm: Tại lớp GV đang giảng dạy.

- Thời gian thi: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 

- Tổng kết bế mạc hội thi: Thứ hai, ngày 24/12/2018.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     - Các đ/c P.Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo hội thi theo đúng hướng dẫn. Các tổ trưởng chỉ đạo tổ/ nhóm thực hiện theo hướng dẫn và kế hoạch của trường.

     - Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm lập danh sách giáo viên của tổ mình báo cho đ/c P.Hiệu trưởng. Đ/c Phó.Hiệu trưởng tập hợp danh sách báo cho đ/c Hiệu Trưởng.

 Dưới đây là một số hình ảnh Giáo viên dự thi Lý Thuyết.
48274850 784467725251306 1749225607113211904 n
 
48361313 784467741917971 7382206710535946240 n
  Một số hình nahr giáo viên dự thi Thực hành.
48908478 1007476252796941 8222400973327302656 n
 
48383244 1007350126142887 7384114045382557696 n
 
48385397 1006905699520663 335673160428945408 n
 
48379185 1006905629520670 1392052888372510720 n
 
48377035 1006905566187343 1503717867655266304 n
 
48373371 1007350166142883 8104120391494008832 n
 
48375455 1006800206197879 104031752950906880 n
 
48409027 1007912639419969 3396588020328038400 n
Dưới đây là buổi trao giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019.
IMG 6778
  Cô giáo: Trần Thị Hằng đạt giải nhất 
IMG 6774
Cô giáo : Trần Thị Duyên và Phạm Thị Thùy Dung đạt giải Nhì hội thi.
IMG 6772
  Cô: Đào Thị Thanh Nga; Đặng Thị Hồng Mến dành giải 3.
IMG 6767
                       Các cô: Nguyễn Thị Hồng; Đoàn Thị Kim Oanh; Nguyễn Thị Thu Hiền đạt giải khuyến khích.
IMG 6782
Cô Trần Thị Hằng đạt thủ khoa thi Lý thuyết; cô Đào Thị Thanh Nga đạt tiết dạy xuất sắc nhất.
IMG 6788
          BCH Công đoàn trao giải thưởng cho 8 đoàn viên tham dự hội thi.
Cuộc thi công bằng, khách quan, thể hiện được ý chí phấn đấu và chịu khó học hỏi của những giáo viên tham gia dự thi. Hội thi đã thành công tốt đẹp./.
 

Tác giả bài viết: Ban biên tập trang wep trường MNTS

Nguồn tin: Nha truong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay305
  • Tháng hiện tại305
  • Tổng lượt truy cập638,457
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây